Lederudvikling  *  Organisationsudvikling  *  Personaletræning


I forbindelse med faglige, innovative, personlige og organisatoriske udviklings-, lærings- og forandringsprocesser faciliterer jeg processen efter en grundig analyse og afklaring af behov og mål.


Jeg arbejder ud fra en systemisk anerkendende tankegang, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i de allerede eksisterende ressourcer. Efter opgavens karakter udvælges og kombineres de relevante værktøjer, der bedst understøtter processen og deltagernes behov.


Hvert forløb er en kombination af teoretisk viden af højeste kvalitet og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i den enkelte person/virksomhed og den aktuelle problemstilling.Til forsiden